Vyhláška č. 222/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov

Čiastka 58/1993
Platnosť od 14.10.1993 do29.02.1996
Účinnosť od 15.10.1993 do29.02.1996
Zrušený 41/1996 Z. z.