Nariadenie vlády č. 220/1993 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva Liečebný poriadok

Čiastka 57/1993
Platnosť od 01.10.1993 do25.05.1995
Účinnosť od 01.10.1993 do25.05.1995
Zrušený 98/1995 Z. z.
Redakčná poznámka

Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodol nálezom s účinnosťou od 19. novembra, že nariadenie vlády č. 220/1993 Z. z. nie je v súlade s čl. 13 ods. 1 a 2 a s čl. 40 Ústavy Slovenskej republiky ani s čl. 4 ods. 1 a 2 a s čl. 31 ústavného zákona č. 23/1991 Zb., ktorým sa ...

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.10.1993 - 25.05.1995

Pôvodný predpis

01.10.1993