Vyhláška č. 218/1993 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní bankoviek po 100 Sk do obehu a o stiahnutí okolkovaných bankoviek po 100 Kčs z obehu

Čiastka 56/1993
Platnosť od 30.09.1993 do31.12.2008
Účinnosť od 30.09.1993 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
30.09.1993 - 31.12.2008

Pôvodný predpis

30.09.1993