Rozhodnutie č. 216/1993 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu Slovenskej volebnej komisie na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 56/1993
Platnosť od 30.09.1993