Vyhláška č. 210/1993 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní mincí po 20 halieroch vzoru 1993 a o stiahnutí mincí po 20 halieroch vzoru 1972 a 1991 z obehu

Čiastka 55/1993
Platnosť od 28.09.1993 do31.12.2008
Účinnosť od 28.09.1993 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.