Vyhláška č. 21/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob tvorby a použitia účelových poistných fondov

Čiastka 4/1993
Platnosť od 25.01.1993 do07.05.1996
Účinnosť od 25.01.1993 do07.05.1996
Zrušený 136/1996 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
25.01.1993 - 07.05.1996

Pôvodný predpis

25.01.1993