Vyhláška č. 209/1993 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní bankoviek po 20 Sk a o stiahnutí okolkovaných bankoviek po 20 Kčs z obehu

Čiastka 55/1993
Platnosť od 28.09.1993 do31.12.2008
Účinnosť od 28.09.1993 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.