Vyhláška č. 207/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rovnocennosti dokladov o vzdelaní a o podmienkach uznania rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnými základnými a strednými školami

Čiastka 55/1993
Platnosť od 28.09.1993
Účinnosť od 01.10.1993 do31.12.2015
Zrušený 596/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

Zákon č. 422/2015 Z. z. vložil do zákona č. 596/2003 Z. z. nový § 40 bod č. 4, ktorý je zrušovacím ustanovením pre vyhlášku č. 207/1993 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.10.1993 - 31.12.2015

Pôvodný predpis

28.09.1993