Rozhodnutie č. 205/1993 Z. z.Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky o prenesení právomoci dojednávať niektoré medzinárodné zmluvy

Čiastka 55/1993
Platnosť od 28.09.1993 do30.06.2001
Účinnosť od 30.08.1993 do30.06.2001
Zrušený 250/2001 Z. z.