Oznámenie č. 198/1993 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Rakúskou spolkovou vládou a vládou Slovenskej republiky o hospodárskej, priemyselnej, technickej a vedecko-technickej spolupráci

Čiastka 53/1993
Platnosť od 31.08.1993
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. apríla 1993.