Nariadenie vlády č. 196/1993 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní učebníc žiakom

Čiastka 53/1993
Platnosť od 31.08.1993 do04.09.1994
Účinnosť od 01.09.1993 do04.09.1994
Zrušený 231/1994 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.1993 - 04.09.1994

Pôvodný predpis

31.08.1993