Oznámenie č. 195/1993 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o úprave režimu a o spolupráci na spoločných štátnych hraniciach

(v znení č. 119/1999 Z. z.)

Čiastka 52/1993
Platnosť od 27.08.1993
Účinnosť od 22.05.1998
Redakčná poznámka

Na základe jej článku 23 bola zmluva dočasne vykonateľná od 1. januára 1993 a nadobudla platnosť 3. májom 1993.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
22.05.1998 119/1999 Z. z. Aktuálne znenie
03.05.1993 - 21.05.1998

Pôvodný predpis

03.05.1993