Oznámenie č. 194/1993 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o generálnom vymedzení spoločných štátnych hraníc

Čiastka 52/1993
Platnosť od 27.08.1993 do24.07.1997
Zrušený 274/1997 Z. z.
Redakčná poznámka

Na základe článku 15 bola zmluva predbežne vykonateľná od 1. januára 1993 a nadobudla platnosť 3. májom 1993.