Vyhláška č. 192/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o spoločenskom ohodnotení vybraných častí prírody

(v znení č. r1/c58/1993 Z. z.)

Čiastka 52/1993
Platnosť od 27.08.1993 do30.06.1999
Účinnosť od 01.09.1993 do30.06.1999
Zrušený 93/1999 Z. z.