Nariadenie vlády č. 19/1993 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o základných sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodár- skeho pôdneho fondu

(v znení č. 278/1994 Z. z.)

Čiastka 4/1993
Platnosť od 25.01.1993 do31.05.1996
Účinnosť od 13.10.1994 do31.05.1996
Zrušený 152/1996 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
13.10.1994 - 31.05.1996 278/1994 Z. z.
25.01.1993 - 12.10.1994

Pôvodný predpis

25.01.1993