Zákon č. 189/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Fonde detí a mládeže

Čiastka 51/1993
Platnosť od 26.08.1993 do30.11.2003
Účinnosť od 01.02.2002 do30.11.2003
Zrušený 452/2003 Z. z.