Zákon č. 185/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zriadení Vojenskej akadémie v Liptovskom Mikuláši, o zmene názvu Vysokej vojenskej leteckej školy Slovenského národného povstania v Košiciach a o vojenskom školstve Armády Slovenskej republiky

(v znení č. 324/1996 Z. z.)

Čiastka 50/1993
Platnosť od 22.08.1993 do31.08.2004
Účinnosť od 20.11.1996 do31.08.2004
Zrušený 455/2004 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
20.11.1996 - 31.08.2004 324/1996 Z. z.
01.09.1993 - 19.11.1996

Pôvodný predpis

22.08.1993