Zákon č. 183/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa menia a dopĺňajú zákony o lesoch a ich obhospodarovaní

(v znení č. r1/c63/1993 Z. z., 553/2001 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 50/1993
Platnosť od 22.08.1993 do31.08.2005
Účinnosť od 01.01.2002 do31.08.2005
Zrušený 326/2005 Z. z.