Oznámenie č. 180/1993 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnychvecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa

Čiastka 48/1993
Platnosť od 12.08.1993

180

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od 25. júna do 28. júla 1993 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatok ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1993 uzavretá 28.apríla 1993 medzi Združením odborárov jadrovej energetiky Slovenska

a

Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.

2. Dodatok č. 1 zo dňa 5. apríla 1993 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 1993 uzavretej 23. marca 1993 medzi Slovenským odborovým zväzom energetikov

a

Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.

3. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1993 uzavretá 1. júla 1993 medzi Nezávislým odborovým zväzom pracovníkov verejnej cestnej dopravy na Slovensku

a

Zväzom dopravy na Slovensku.

4. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1993 uzavretá 26. apríla 1993 medzi Odborovým zväzom CHÉMIA Slovenskej republiky

a

Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky.