Oznámenie č. 180/1993 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnychvecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa

Čiastka 48/1993
Platnosť od 12.08.1993

Pôvodný predpis

12.08.1993