Vyhláška č. 179/1993 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní bankoviek po 50 Sk a o stiahnutí okolkovaných bankoviek po 50 Kčs z obehu

Čiastka 48/1993
Platnosť od 12.08.1993 do31.12.2008
Účinnosť od 15.08.1993 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.08.1993 - 31.12.2008

Pôvodný predpis

12.08.1993