Zákon č. 174/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov

Čiastka 47/1993
Platnosť od 09.08.1993
Účinnosť od 09.08.1993

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
09.08.1993 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

09.08.1993