Vyhláška č. 163/1993 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o stiahnutí mincí po 1 halieri vzoru 1953, 1962 a 1991 a mincí po 5 halierov vzoru 1977 a 1991 z obehu

Čiastka 43/1993
Platnosť od 28.07.1993
Účinnosť od 31.07.1993

OBSAH