Zákon č. 161/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa Devízový zákon č. 528/1990 Zb. v znení neskorších predpisov

Čiastka 43/1993
Platnosť od 28.07.1993 do30.09.1995
Účinnosť od 28.07.1993 do30.09.1995
Zrušený 202/1995 Z. z.