Zákon č. 159/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1993 a o zmene zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia a niektorých ďalších zákonov

(v znení č. 274/1994 Z. z.(nepriamo), 289/1995 Z. z.(nepriamo), 303/1995 Z. z.(nepriamo), 582/2004 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 43/1993
Platnosť od 28.07.1993
Účinnosť od 01.01.2005