Zákon č. 15/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi

Čiastka 3/1993
Platnosť od 01.01.1993 do31.12.2001
Účinnosť od 01.01.1993 do31.12.2001
Zrušený 599/2001 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1993 - 31.12.2001