Vyhláška č. 138/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra č. 145/1956 Ú. v. o premávke na cestách v znení neskorších predpisov

Čiastka 39/1993
Platnosť od 01.07.1993 do31.03.1997
Účinnosť od 01.09.1993 do31.03.1997
Zrušený 315/1996 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.1993 - 31.03.1997

Pôvodný predpis

01.07.1993