Rozhodnutie č. 135/1993 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu Slovenskej volebnej komisie na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 38/1993
Platnosť od 24.06.1993

135

ROZHODNUTIE

PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

zo 7. júna 1993

k návrhu Slovenskej volebnej komisie na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Podľa § 48 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov

a) vyhlasujem

nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 tohto rozhodnutia a podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. v znení neskorších predpisov určujem deň ich konania na sobotu 4. decembra 1993,

b) schvaľujem

lehoty pre nové voľby, ako sú uvedené v prílohe č. 2 tohto rozhodnutia.

Ivan Gašparovič v. r.

Příloha 01

Príloha č. 1 rozhodnutia
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 135/1993 Z. z.

ZOZNAM OBCÍ

v Slovenskej republike, v ktorých sa majú vykonať nové voľby do orgánov samosprávy obcí 4. decembra 1993

Okres Obec Volí sa
BRATISLAVA-VIDIEK Zálesie starosta &nbsp
DUNAJSKÁ STREDA Gabčíkovo starosta &nbsp
Trstená na Ostrove &nbsp zastupiteľstvo
LEVICE Veľký Dur starosta &nbsp
NITRA Alekšince starosta &nbsp
Tesárske Mlyňany starosta &nbsp
Veľké Vozokany &nbsp zastupiteľstvo
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Ľubeľa starosta &nbsp
LUČENEC České Brezovo starosta &nbsp
Gregorova Vieska starosta &nbsp
RIMAVSKÁ SOBOTA Bretka starosta &nbsp
Padarovce starosta &nbsp
Skerešovo starosta &nbsp
VEĽKÝ KRTÍŠ Koláre starosta &nbsp
Horné Strháre starosta &nbsp
Malé Straciny &nbsp zastupiteľstvo
Závada starosta &nbsp
ŽILINA Môj š starosta &nbsp
HUMENNÉ Čertižné starosta &nbsp
KOŠICE-VIDIEK Budimír starosta &nbsp
POPRAD Nová Lesná starosta &nbsp
Tatranská Javorina &nbsp zastupiteľstvo
Zálesie starosta zastupiteľstvo
PREŠOV Kamenica &nbsp zastupiteľstvo
Pušovce starosta &nbsp
SPIŠSKÁ NOVÁ VES Iliašovce starosta &nbsp
Poráč starosta &nbsp
Slatvina &nbsp zastupiteľstvo
STARÁ ĽUBOVŇA Pusté Pole &nbsp zastupiteľstvo
SVIDNÍK Cernina starosta &nbsp
Korejovce &nbsp zastupiteľstvo
Rovné starosta &nbsp
TREBIŠOV Voj ka starosta &nbsp

Příloha 02

Príloha č. 2 rozhodnutia
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 135/1993 Z. z.

LEHOTY

pre nové voľby do orgánov samosprávy obcí 4. decembra 1993

Lehota §-ods. Úloha Zabezpečí Termín
65 dní 9-3 Pri voľbách do obecného zastupiteľstva určenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorí sa majú zvoliť obec 30. 9. 1993
65 dní 9-3 Zverejnenie orgánov samosprávy obcí, ktoré sa majú zvoliť v nových voľbách obec 30. 9. 1993
55 dní 16-3
21-1, 2
Podanie kandidátnych listín a návrhov a nezávislých kandidátov politické strany a nezávislí kandidáti 10. 10. 1993
55 dní 14-1 Delegovanie členov do mestskej a miestnej volebnej komisie politické strany 10. 10. 1993
52 dní 14-3 Prvé zasadanie miestnej volebnej komisie predseda miestnej volebnej komisie 13. 10. 1993
47 dní 13-2 Prvé zasadanie okresnej volebnej komisie predseda okresnej volebnej komisie 18. 10. 1993
45 dní 17-3
22-2
Zaregistrovanie kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva a na starostu obce miestna volebná komisia 20. 10. 1993
40 dní 10-2 Určenie a zverejnenie volebných okrskov a volebných miestnosti starosta obce 25. 10. 1993
30 dní 15-1 Delegovanie členov do okrskovej volebnej komisie politické strany 4. 11. 1993
30 dní 18 Vyhlásenie kandidatúry a zadanie hlasovacích lístkov do tlače miestna volebná komisia 4. 11. 1993
30 dní 30-1 Začiatok volebnej agitácie politické strany 4. 11. 1993
30 dní 7 Vyloženie zoznamov voličov obec 4. 11. 1993
23 dní 15-3 Prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie predseda okrskovej volebnej komisie 11. 11. 1993
15 dní 27 Informovanie voličov o čase a mieste konania volieb obec 19. 11. 1993
3 dní 20-5 Dodanie hlasovacích lístkov voličom obec 1. 12. 1993
48 hodín 30-4 Ukončenie volebnej agitácie politické strany 2. 12. 1993
&nbsp 26-1 Volebný deň okrsková volebná komisia 4. 12. 1993