Rozhodnutie č. 135/1993 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu Slovenskej volebnej komisie na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 38/1993
Platnosť od 24.06.1993