Nariadenie vlády č. 131/1993 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/1992 Zb. o miere vyučovacej povinnosti učiteľov a povinnosti výchovnej práce ostatných pedagogických pracovníkov

Čiastka 37/1993
Platnosť od 21.06.1993 do31.08.1994
Účinnosť od 01.09.1993 do31.08.1994
Zrušený 229/1994 Z. z.

OBSAH