Oznámenie č. 129/1993 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje postup v účtovníctve účtovných jednotiek na území Slovenskej republiky v súvislosti s oddelením meny Slovenskej republiky od česko-slovenskej meny

Čiastka 36/1993
Platnosť od 14.06.1993
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobudlo účinnosť 8. februára 1993.

Pôvodný predpis

14.06.1993