Oznámenie č. 128/1993 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa vykonáva bod B ods. 3 uznesenia vlády Slovenskej republiky zo 16. marca 1993 č. 171 k správe o vecnom zameraní a princípoch privatizácie v podmienkach zakladateľských rezortov

Čiastka 36/1993
Platnosť od 14.06.1993
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobudlo účinnosť 17. mája 1993.

Pôvodný predpis

14.06.1993