Zákon č. 125/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o orgánoch štátnej správy Slovenskej republiky na úseku puncovníctva a skúšania drahých kovov

Čiastka 36/1993
Platnosť od 14.06.1993 do29.02.2004
Účinnosť od 14.06.1993 do29.02.2004
Zrušený 10/2004 Z. z.