Zákon č. 124/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení zákona č. 626/1992 Zb.

Čiastka 36/1993
Platnosť od 14.06.1993 do31.12.1999
Účinnosť od 14.06.1993 do31.12.1999
Zrušený 366/1999 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
14.06.1993 - 31.12.1999

Pôvodný predpis

14.06.1993