Vyhláška č. 121/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o obsahu a spôsobe vykonania maklérskej skúšky

Čiastka 34/1993
Platnosť od 28.05.1993 do31.03.2001
Účinnosť od 28.05.1993 do31.03.2001
Zrušený 108/2001 Z. z.