Nariadenie vlády č. 115/1993 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa upravuje doba trvania základnej služby

Čiastka 33/1993
Platnosť od 27.05.1993 do31.12.1997
Účinnosť od 30.06.1993 do31.12.1997
Zrušený 351/1997 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
30.06.1993 - 31.12.1997