Vyhláška č. 112/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vymedzení oblastí vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia a o prevádzke smogových varovných a regulačných systémov

Čiastka 31/1993
Platnosť od 18.05.1993 do31.08.2002
Účinnosť od 01.07.1995 do31.08.2002
Zrušený 478/2002 Z. z.