Vyhláška č. 112/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vymedzení oblastí vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia a o prevádzke smogových varovných a regulačných systémov

Čiastka 31/1993
Platnosť od 18.05.1993 do31.08.2002
Účinnosť od 01.07.1995 do31.08.2002
Zrušený 478/2002 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.1995 - 31.08.2002 103/1995 Z. z.
01.06.1993 - 30.06.1995 r1/c40/1993 Z. z.

Pôvodný predpis

18.05.1993