Zákon č. 11/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 74/1963 Zb. o Slovenskej akadémii vied v znení neskorších predpisov

Čiastka 2/1993
Platnosť od 01.01.1993 do31.03.2002
Účinnosť od 01.01.1993 do31.03.2002
Zrušený 133/2002 Z. z.

OBSAH