Oznámenie č. p1/c95/1992 Zb.Oznámenie Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o zmene Organizačného a rokovacieho poriadku Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Čiastka 95/1992
Platnosť od 22.10.1992
Redakčná poznámka

Táto zmena nadobúda účinnosť dňom schválenia.