Opatrenie č. p1/c94/1992 Zb.Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike, vykonané vládou Slovenskej republiky do 31. augusta 1992

Čiastka 94/1992
Platnosť od 15.10.1992

OBSAH

Pôvodný predpis

15.10.1992