REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v zákone č. 213/1992 Zb. o spotrebných daniach, v českom aj slovenskom vydaní

V § 12 ods. 2 má posledná veta správne znieť: „V prípade uplatnenia nároku na vrátenie dane podľa odseku 1 písm. a) je neoddeliteľnou súčasťou daňového priznania daňový doklad podľa § 10 ods. 6 potvrdzujúci, že vybrané výrobky boli vyvezené.“.

Redakcia