Uznesenie č. p5/c84/1992 Zb.Uznesenie Slovenskej národnej rady o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady z 15. júna 1992 o zriadení Akadémie Policajného zboru Slovenskej republiky

Čiastka 84/1992
Platnosť od 28.08.1992

UZNESENIE

Slovenskej národnej rady

z 15. júla 1992

o schválení zákonného opatrenia predsedníctva Slovenskej národnej rady z 15. júna 1992 o zriadení Akadémie Policajného zboru Slovenskej republiky

Slovenská národná rada

podľa čl. 121 ods. 4 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii

schvaľuje zákonné opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady uverejnené v čiastke 75, pod číslom 370/1992 Zb. o zriadení Akadémie Policajného zboru Slovenskej republiky.

I. Gašparovič v. r.