Oznámenie č. p2/c83/1992 Zb.Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

Čiastka 83/1992
Platnosť od 21.08.1992

Pôvodný predpis

21.08.1992