Uznesenie č. p8/c82/1992 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 82/1992
Platnosť od 14.08.1992

Pôvodný predpis

14.08.1992