Redakčné oznámenie č. r1/c80/1992 Zb.Oznámenie

Čiastka 80/1992
Platnosť od 13.08.1992

Pôvodný predpis

13.08.1992