Ostatné č. u1/c79/1992 Zb.Upozornenie odberateľom

Čiastka 79/1992
Platnosť od 13.08.1992