Ostatné č. r1/c78/1992 Zb.Oznámenie

Čiastka 78/1992
Platnosť od 12.08.1992

OZNÁMENIE

Administrácia ŠEVT š. p., Bratislava oznamuje predplatiteľom Zbierky zákonov ČSFR, že čiastkou 78/1992 Zb. bolo vyčerpané preddavkované predplatné vo výške 540,- Kčs. Predplatiteľom bude účtované zvýšenie pôvodného preddavku o Kčs 400,-. Úplné vyúčtovanie ročníka 1992 sa vykoná po vydaní kompletného ročníka.