Ostatné č. r1/c78/1992 Zb.Oznámenie

Čiastka 78/1992
Platnosť od 12.08.1992