Oznámenie č. p1/c67/1992 Zb.Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych veci Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa

Čiastka 67/1992
Platnosť od 01.07.1992

Pôvodný predpis

01.07.1992